Pinsemenigheten

Betel Trondheim

Min side

Vi vil koble mennesker sammen med Jesus

"Den som har Sønnen, har livet, men den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet.
" 1. Joh. 5:12

BAKGRUNNEN FOR VÅR VISJON

 Jesus er kilden til alt godt

Sønnen, det står skrevet om i 1. Johannes 5:12, er Jesus Kristus. Det vil si at den som er koblet med Jesus, har livet. Hvis vi ikke er koblet med HAM, har vi heller ikke livet. Enhver er ikke salig i sin tro. Alt i livet er i grunnen et spørsmål om hvem og hva vi er koblet sammen med. Jesus er kilden til alt godt. Hvis vi vil ha lys i en lampe, må det skje en kobling mellom støpselet og stikkontakten. Fordi vi tror dette, setter vi støpselet i stikkontakten og skrur på lyset. Vi handler fordi vi tror og ser resultatet av dette i form av lys. Når vi er koblet med Jesus får vi hans type liv. Dette livet er evig. Alt Jesus er og har, blir gjort tilgjengelig for oss når vi kobles med HAM. Hans rettferdighet, visdom, kraft, nåde, kjærlighet og sannhet blir gitt til oss når vi kobles med ham. Derfor arbeider vi for å koble mennesker sammen med Jesus.

Gjennom koblingen til Jesus

vil vi utvikle oss til:

En hel menighet

Vi arbeider for at menigheten skal være en hel menighet og ikke delt og splittet opp. Dette har å gjøre med holdningene vi har til hverandre. Vi har mange avdelinger i menigheten, men står sammen for å fullføre det oppdraget Gud har gitt oss som en samlet menighet. Mennesker av alle generasjoner og mange nasjoner samles om visjonen – å koble mennesker sammen med Jesus.

… med hele mennesker

Gud har hele mennesket i fokus for å hjelpe oss til et sunt og godt liv.

… for hele Trondheim

Vi er glade for at Jesu menighet i Trondheim er større enn oss i Betel. Det er godt og sunt for en menighet å være del av et større fellesskap enn den lokale menigheten. Vi er selvstendige, men ikke uavhengige.

… med hele evangeliet

Vi tror på hele Bibelen som Guds inspirerte og feilfrie ord til oss mennesker. Vi vil ikke trekke noe fra og heller ikke legge noe til evangeliet. Bibelens budskap står på egne bein, og vi er kun forvaltere og formidlere av dette. Hvis vi forandrer på Guds ord og dets gyldighet og relevans, setter vi oss over Gud.

… til hele verden

Jesus er veldig tydelig på at Gud elsker hele verden. Det er ingen som er unntatt HANS kjærlighet. I Jesus Kristus er Gud en hundre prosent inkluderende Gud. Alle som tar i mot Jesus blir frelst. Siden Gud elsker hele verden, sier Guds ord at menigheten skal gå ut i hele verden for å formidle forsoning, tilgivelse, nåde, frelse og gjenopprettelse for alle mennesker. Alt dette finnes i gaven Jesus Kristus. Mennesker i alle nasjoner og kulturer skal nås med budskapet om Jesus. Derfor er vi en menighet som målrettet arbeider for hele verden, der Gud åpner muligheter for oss. Bli med på vår årlige misjonstur “Mission possible”.