Pinsemenigheten

Betel Trondheim

Min side

Tentro – et ALTERNATIV TIL KONFIRMASJON

Tentro er et frikirkelig konfirmasjonsalternativVi bekrefter ikke en barnedåp, men gir heller tenåringene et solid grunnlag for å ta et eget valg.

Meld deg på
(LA STÅ, DENNE ER SKJULT)
Hva er Tentro?

Tentro er et nasjonalt opplegg for frikirker i Norge. Alle avdelinger har ledere som har vært på Tentro-kurs i Oslo. Tentro er åpent for alle og det stilles ingen krav til elevenes kirkebakgrunn eller dåpssyn.

Tentro ønsker å tak i tenåringers hverdag og virkelighet, og knytte dette opp mot kristen tro.  Undervisningsformen er derfor lagt opp for å involvere konfirmanten med opplevelser som engasjerer, virkemidler hentet fra hverdagen, film, musikk, bilder, illustrasjoner og fortellinger, leker og konkurranser.

Tentro har en tydelig kristen profil som er bygget på den kristne lære. Det vil være ulike temaer for samlingene hvor du som leder får et ferdig opplegg. Vårt ønske er også at ungdommene selv skal få prege samlingene. Det kan være ting de lurer på, eller noe de opplever i sin hverdag. Det skal være rom for tro, tvil og spørsmål. De store spørsmålene om Gud, og hvordan vi kan leve våre liv som kristne. Noen av temaene som tas opp i løpet av et år er: Hvem er Gud? Hvordan levde Jesus her på jorden? Bønn og bibel. Selvbilde og identitet.

Å velge frikirkelig konfirmasjonsundervisning innebærer ingen forpliktelser i forhold til menigheten som arrangerer konfirmasjonsundervisningen. Deltakeren trenger ikke å ha medlemskap i en frikirkelig menighet eller tilhøre en kristen sammenheng. Dette er åpent for alle. Vi bekrefter ikke barnedåp, men gir heller tenåringene et solid grunnlag for å ta egne valg. Derfor stilles det ingen krav om å være døpt eller la seg døpe.

Hvordan ser Tentro i Betel ut?

• Vi samarbeider med Salt Trondheim.
• Ledere fra Betel og Unite kommer til å være involvert som lærere under året.
• En Tentro-samling varer i 1t 15min og inneholder både lek, moro og undervisning.
Samlingene holdes i Betel.
• Vi sender ut påminnelser før hver samling på SMS til både foreldre og elever.

Hva skjer i løpet av året?
• Det er undervisning annenhver fredag.
• Elevene deltar på noen obligatoriske møter – stort sett ungdomsmøter som starter rett etter Tentro er ferdig.
• I løpet av kursåret blir det også lagt opp til to turer, én bli-kjent-tur og én lengre tur (ikke obligatorisk) – økonomi og informasjon om dette kommer senere.
• Vi avslutter med høytidsmøtet. Dette møtet får elevene være med på å prege – både med sine innspill og bidrag. Vi tar høyde for det kommer folk som ikke er vant med kirke.
Hva koster det?
Kurset koster kr. 700,- og går med til å dekke kursmateriale, lisens og medlemskontigent. Turene kommer i tillegg. Gruppen blir meldt inn som en lokal Tentro-gruppe, som gjør at vi får statsstøtte for hver elev. Ved påmelding samtykker dere til dette.
Når er første samling og høytidsgudstjenesten ?

Første samling for elever er fredag 26. aug 2022 kl. 18:00 – 19:15 i Betel.
Høytidsgudstjenesten er lørdag 6.mai 2023 kl. 11:00 – 12:30 i Betel

Hvordan er samlingene lagt opp?

Tentro konfirmasjon er et opplegg som tar tak i din hverdag og virkelighet som tenåringer, og knytter dette opp mot tro. Samlingene er bygd for å gi deg opplevelser, oppdagelser og inntrykk, ikke bare skoletimer, som du kanskje frykter når du hører ordet ”undervisning.” Det blir deltagelse og aktivitet som engasjerer deg, sammen med virkemidler som er hentet fra din hverdag. Du får se filmklipp du kjenner igjen, musikk fra hitlistene, bilder, illustrasjoner og fortellinger, leker og konkurranser som gjør at du får en god forståelse av det aktuelle temaet, og at du opplever det som relevant for deg!
Du vil kanskje bli overrasket over hvor mange elementer fra din hverdag som kan knyttes opp mot nettopp tro og Bibel.
“Gjennom å oppleve og å oppdage vil vi hjelpe tenåringer å komme på sporet av hva som er deres oppdrag i livet!”

Hvilke temaer taes opp?

Noen av temaene for konfirmasjon-samlingene er:

 1. En far som ønsker kontakt.
 2. En Gud her nede.
 3. Den hellige ånd. Vår hjelper.
 4. Hvorfor kom egentlig Jesus?
 5. Tro og tvil. Gode svar på gode spørsmål.
 6. Bønn. Å prate med Gud.
 7. En kjærlighetshistorie.
 8. Jesus først. Å leve for noe større enn seg selv.  
 9. Hva speiler du deg i? 
 10. Ekte kjærlighet. Å elske Gud, andre og seg selv.
 11. Hva er greia?
 12. En urettferdig verden. Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen.
 13. Verdens håp.
 14. Gi det videre. Jesus synlig for alle.
 15. Viktige valg. Det er nå det begynner.
Kontakt oss på epost eller telefon om du har spørsmål.