Pinsemenigheten

Betel Trondheim

Min side

Småbergan barnehage

Gi barna en trygg oppvekst

Velkommen!

Barnehagen har en utvidet kristen formålsparagraf, og er et tilbud til foreldre som ønsker en barnehage med en tydelig kristen ramme.

Barnehagen følger statens regulativ når det gjelder foreldrebetaling og søskenmoderasjon.

Ved søknad om plass blir barn av medlemmer i Betel blir prioritert i henhold til barnehagens opptakskriterier.

Avdelingene

Småbergan barnehage har to avdelinger. “Mini” for barn i alderen 1 – 3 år og “Maxi” for barn i alderen 3 – 6 år. Barnehagen holder til ved Kristiansten festning og har flotte uteområder.

Er det noe du lurer på er det bare å kontakte
oss på tlf. 982 27 678 eller smaabergan@beteltrondheim.no eller stikke innom for et besøk på hverdager mellom kl. 07:30-16:30.

Grunnsynet vårt

Vi tror at barndommen er verdifull og har en egen verdi, derfor ser vi på hvert enkelt barn som unikt og verdifullt og som skal behandles med respekt – de skal bli sett og hørt hos oss. Vi ønsker at barna skal føle at deres meninger er viktig og har betydning i hverdagen i barnehagen. Som ansatt i Småbergan barnehage har vi et ansvar for å formidle de verdiene barnehagen står for med respekt for alles kulturelle, religiøse og verdigmessige tilknytning.

MINI

På «Mini» er hverdagen preget av rutiner, omsorg, lek, humor og latter. Vi elsker å være i aktivitet og har stort fokus på språk og språkutvikling. Vi leker ute minst en gang om dagen, og hver tirsdag er vi på tur. Vi er ofte på turer i naturen, men også kulturelle tilbud som biblioteket og teateret blir besøkt.

MAXI

På Maxi er barna er delt inn i grupper basert på alder, utviklingsnivå og individuelle behov. I løpet av uka jobber vi både gruppevis og i fellesskap: i grupper for å heve kvaliteten, samt tilpasse pedagogisk innhold og oppgaver for hvert enkelt barn, og for å bedre kunne se enkeltbarnet og være tettere på som voksen. I fellesskap for å leke på tvers av alder, samt styrke samholdet i barnegruppa. De yngste barna får noen eldre barn å strekke seg etter og de eldste får lære å ta hensyn til de yngste.