Pinsemenigheten

Betel Trondheim

Min side

Royal Rangers

Onsdager i partallsuker

Kontakt oss

Royal Rangers har samlinger onsdager i partallsuker, og går som normalt. Det er to grupper, en for 2.-6. klasse og en for 7. klasse og oppover. Royal Rangers møtes som normalt under pandemien, da lederne klarer å holde godt smittevern på samlingene og de er dessuten utendørs!