Pinsemenigheten

Betel Trondheim

Min side

Royal Rangers

Onsdager i partallsuker

Kontakt oss

Royal Rangers har samlinger onsdager i partallsuker, og går som normalt.
RR er for 2. trinn og oppover. Royal Rangers møtes som normalt under pandemien, da lederne klarer å holde godt smittevern på samlingene og de er dessuten utendørs!