Gudstjeneste

Vanligvis har vi gudstjeneste på norsk kl. 11 om søndagene og internasjonal gudstjeneste på engelsk kl. 14, men enkelte søndager er det felles familiegudtjeneste og da starter møtene kl. 13.00. De søndagene det ikke er familiegudstjeneste er det søndagsskole. Etter gudstjenestene er du som er ny i Betel hjertelig velkommen til velkomstbordet i vår kafe i kjelleren. Der vil du få servert kake og kaffe, bli kjent med andre i menigheten og ha mulighet til å stille spørsmål.