Bønnemøter på Zoom

Tirsdagene kl. 18:00-19:00

Jeg vil deltaLes mer

Vi har nå startet med et nytt fast bønnemøte på tirsdager kl. 18-19:

«Sammen i bønn – Together in prayer»

Hele menigheten inviteres, med lenke til ZOOM, å være med på denne bønnens time på digital plattform.

Guds ord deles kort av møteleder, og så bes det både felles og enkeltvis i samsvar med Ordet.

Vi både ser og hører hverandre, og alle involveres i aktiv deltagelse i bønn.