Pinsemenigheten

Betel Trondheim

MENIGHETSMØTE

for våre medlemmer tirs 22. juni. kl. 19.00

Menighetmøte 22.juni 2021.

Valg på Erlend Indergaard som ny hovedpastor og Annika Indergaard som medpastor – uten ansettelse.

Hvis du ikke kan komme på møtet, så kan du ta kontakt med kontoret for å avgi din forhåndsstemme.

l

Forhåndsregistrering

h

Saksliste