Pinsemenigheten

Betel Trondheim

Min side

Barne- og Familieleder i 60-100% stilling

Betel, Trondheim har et bra team med ledere, pastorer og ansatte. Vi har også Småbergan barnehage, Tomasskolen (Trondheim kristne grunnskole), Skaperverket kulturskole og BIT (Bibelskolen i Trondheim). Vi søker deg som kan jobbe etter kirkens visjon og verdier, legge til rette for at barn kan bli kjent med Jesus og oppleve et Jesus-fokusert liv. Inspirere og utruste frivillige medarbeidere, undervise, være kreativ og nyskapende.

Du må ha fokus på gode relasjoner til barn og unge, men også foreldre, ledelse og administrasjon. Du må snakke flytende norsk og beherske engelsk godt, i tillegg beherske norsk og engelsk skriftlig.

Vi tilbyr; Delaktighet i et godt team bestående av flere ansatte og mange frivillige. Regulert arbeidstid, muligheten til kreativ og skapende nytenkning, samt muligheten til å bo i Norges beste by. Lønn og pensjon etter Pinsebevegelsens regulativ lønnssystem. Oppstart etter avtale.

Søknad, sammen med din CV sendes til:

Trond Inge Midlling, (adm.leder)

e-post:  adm@beteltrondheim.no

Direkte tlf: 98 24 98 17