Velkommen hjem!

Ingrid og Frank
Gud er en sjenerøs Gud og ønsker oss velkommen hjem til Hans hus. Derfor er du alltid velkommen til Betel, som betyr Guds hus. Vi håper du vil trives her!

Vi jobber for at mennesker skal bli kjent med Jesus – universets mest positive kjærlighets kraft. Derfor er vår visjon å koble mennesker med Jesus. Gjennom kontakten med Han, blir alt Han er og har gjort tilgjengelig for oss. Jesus er hjemme i Betel, og vi ønsker også at du skal kjenne deg hjemme her.

Relasjoner er livets hensikt og mål. Derfor er verdiene likeverd, sjenerøsitet og tro-verdighet viktige for oss. Disse er viktige forutsetninger for gode og sunne relasjoner. Gudstjenesten og kafeen etterpå er ment å tjene bygging av relasjonene mellom mennesker og mellom Gud og oss.

Koble deg på…

Vennlig hilsen

Frank og Ingrid Erlandsen

Pastorer i Betel