Speider for jenter og gutter

Royal Rangers Trondheim (RR-Trondheim) ble startet i 1996 og drives ut fra menigheten Betel Trondheim. Vi samles til speider på onsdager i partallsuker fra kl.17:30 til 19:30. De fleste samlingene har vi i området ved Kulsås gård, nær Flatåsen, hvor vi har egen leirplass i skogen.

RR-Trondheim har i dag 25 medlemmer fra 2.klasse og oppover. Vi tar inn nye medlemmer i september hvert år.
Royal Rangers speider er internasjonalt og administreres i Norge av Pinsebevegelsens ungdoms- og barneutvalg (PBU)

National camp

Hvert fjerde år

Eurocamp

Hvert fjerde år

Royal Shield

Årlig konkurranse for speidere

 

Kontaktinformasjon:

Hans Inge Andersen

Hovedleder speider

hans@vekstmelhus.no

+47 400 57 159

Johan Voldrønning

Leder speider

johanvo14@hotmail.com

+47 477 55 433