Medlemsskap

Vil du bli medlem i Betel? Her kan du laset ned våre vedtekter 

Fyll ut søknadsskjema og send i posten til Prinsens gate 10b, 7012 Trondheim.

Norsk versjon her.   Engelsk versjon her.

 

NB: Dersom du er medlem av annet tros- eller livssynssamfunn må du melde deg ut derfra før du blir medlem i Betel.

Utmeldingsblankett her.

 

Her kan du sjekke om du er medlem i Den norske kirke og evt melde deg ut elektronisk.

 

Ønsker du å melde deg ut av Betel, vennligst fyll utmeldingsblanketten og send den til medl.reg@beteltrondheim.no