Givertjeneste

penger
Det vesentligste av menighetens inntekter er gaveinntekter.

For 2019 er det 50 000 kr som er maksimalt grunnlag for fradrag for gaver til frivillige organisasjoner. Ved å registrere dine gaver/tiende til Betel, får du mulighet for å redusere skattbar inntekt med opptil 25 % av beløpet.
Maks fradrag får du om du gir minst 50 000 kr per år eller 4 166 kr pr mnd. Som igjen da gir et fradrag i skattbar inntekt på 12 500 kr.

Eksempel:
Om du gir 3000 kr per måned, som tilsvarer 36 000 kr i året, får du et fradrag på skattbar inntekst på 9 000 kr (se skatteetaten for nærmere informasjon).

Dersom du ønsker denne muligheten må dine gaver registreres med ditt personnummer.

Det er forskjellige måter å gi på:

    • Engangsgave via http://gi.beteltrondheim.no
    • AvtaleGiro som kan opprettes via http://gi.beteltrondheim.no Ta kontakt med adm.leder Trond Inge Midling for spørsmål. Du kan når som helst stoppe denne avtalen, justere summen eller hoppe over en måned.
    • Gi via nettbank / bankgiro til Betels konto 3000.33.70700. Her må du skriv ditt fulle navn og personnummer i betalingsinformasjonen første gang du gir din gave.

Om du ønsker det kan du også merke betalingen med:

  1. Betels felles givertjeneste
  2. Betels engelsktalende 14:00 møter

Vi tror på Bibelens prinsipp om tiende som vi bl. a finner i Mal 3,10:

Bring hele tienden til forrådshuset, så det kan finnes mat i mitt hus, og prøv meg på denne måten sier Herren, Allhærs Gud.  Da skal jeg åpne himmelens luker og øse ut over dere velsignelse i rikt mål.Mal 3,10

Jesus annerkjenner tienden i Det nye testamentet:
Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer det som veier mer i loven: rettferdighet, barmhjertighet og troskap. Det ene burde gjøres og det andre ikke forsømmes.

Matt 23,23

Å gi penger er en måte å tjene Gud på, en gudstjeneste, og det gjør at Gud blir takket. 2. Korinterbrev 9:6-12 gjør det klar at utover tienden er det opp til den enkelte hva man har lyst til å gi:
Men det sier jeg: Den som sår sparsomt, skal høste sparsomt, og den som sår med velsignelse, skal høste med velsignelse. Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver. Og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt,
ja, har overflod til all god gjerning. For det står skrevet: Han strødde ut og ga til de fattige, hans rettferd skal alltid vare. Han som gir såkorn til den som skal så, og brød til å spise, han skal også gi dere såkorn og la det bære rikelig og la deres rettferdighet bære rik frukt. Dere skal ha rikelig av alt, så dere gjerne vil gi. Og så skal takken stige opp til Gud når vi overbringer gaven. For denne tjenesten, denne gudstjenesten, er ikke bare en hjelp for de hellige i deres nød; den skaper også en overflod av takk til Gud.

2. Korinterbrev 9:6-12