Internationale gudstjenester

Pastor Jean og konen

Varme hilsener i våre dyrebare Herre Jesu Kristi navn!

Våre hjerter er fulle av glede fordi vi opplever en slik stor innhøstning av sjelen gjennom vårt internasjonale fellesskap. Betels internasjonale fellesskap startet i 1998 ut fra en visjon om å påvirke og utruste mennesker fra mange forskjellige land som er bosatt i Trondheim.

Vi takker Gud og de som var med fra begynnelsen av dette gode arbeidet. I dag har vi medlemmer fra over 30 nasjoner og vi er det største internasjonale kristne fellesskapet i byen. Vanligvis deltar mer enn 200 mennesker på våre gudstjenester og vi er glade for å stadig ta imot nye.

Sammen med lederne for the internasjonale arbeidet kobler vi mennesker med Jesus for en hensikt: Å forsone dem med Gud og bringe videre det gode budskapet om tro og håp.

Velkommen på internasjonal gudstjeneste! Se kalenderen på forsiden for møteoversikt.

Deres tjener i Herren,
Jean Alidor Mbuebue
Internasjonal Pastor

Betels internasjonale avdeling arrangerer også bønnemøter og bibelstudie. Disse foregår på engelsk, men hvis du trenger oversettelse er det sikkert noen som kan hjelpe.