Bønnemøter

Hver mandag er det bønnens time fra 17.15-19.00 oppe på solsikkerommet, 2.etg.

Hver tirsdag er det bønnemøte & bibelstudie kl. 1700 i storsalen. Disse bønnemøtene ledes på engelsk.

Bønn
Se vår kalender for kommende arrangementer.