Bibelstudie

bible study

Ofte kan det være utfordrende å finne en uforstyrret plass hjemme der man kan sette seg ned med Bibelen i en hektisk hverdag. Da kan det være en hjelp å sette av tid til dette i kalenderen. På tirsdager fra kl. 17.00-19.00 har du mulighet til å delta i bibelundervisning i hovedsalen i Betel. Jesus uttrykket viktigheten av å lytte til Guds ord når Marta klager på at Maria, som sitter ved Jesu føtter og lytter til ham, ikke hjelper henne med arbeidet:

Marta, Marta! Du gjør deg strev og uro med mange ting. Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne.Lukas 10,41

For deg som ønsker en oversikt over det viktigste i Bibelen anbefaller vi vårt Alphakurs. Vår bibelskole, Bibelskolen i Trondheim, har også åpner dager innimellom der du kan glede deg over godt fellesskap og inspirernde undervisning. Vi oppfordrer deg også til å ta med bibelen og notere under prekenene på våre gudstjenester.