Pinsemenigheten

Betel Trondheim

Givertjeneste

Du kan scanne QR-koden
for å gi en gave via VIPPS.

Få skattefradrag på dine gaver til Betel

 

For 2022 er det 25 000 kr som er maksimalt grunnlag for fradrag for gaver til frivillige organisasjoner. Ved å registrere dine gaver/tiende til Betel, får du mulighet for å redusere skattbar inntekt med opptil 25 % av beløpet.

Maks fradrag får du om du gir minst 25 000 kr per år eller 2084 kr pr mnd. 

Ulike måter å gi på

Engangsgave kan gies via https://gi.beteltrondheim.no

AvtaleGiro kan opprettes via https://gi.beteltrondheim.no. Ta kontakt med adm.leder Trond Inge Midling for spørsmål. Du kan når som helst stoppe denne avtalen, justere summen eller hoppe over en måned.

Gi via nettbank / bankgiro til Betels konto 3000.33.70700. Her må du skriv ditt fulle navn og personnummer i betalingsinformasjonen første gang du gir din gave.

Om du ønsker det kan du også merke betalingen med:

  • Betels felles givertjeneste
  • Betels engelsktalende 14:00 møter

«Bring hele tienden til forrådshuset, så det kan finnes mat i mitt hus, og prøv meg på denne måten sier Herren, Allhærs Gud. Da skal jeg åpne himmelens luker og øse ut over dere velsignelse i rikt mål.»  Mal 3,10

Vi tror på Bibelens prinsipp om tiende

som vi blant annet finner i Mal 3,10