Pinsemenigheten

Betel Trondheim

Min side

Givertjeneste

Scann eller klikk på QR-koden for å:

  • Gi en gave via VIPPS eller bankkort.
  • Opprette en avtalegiro/faste trekk.

Kirkens kontonummer: 3000.33.70700

Skatte-fradrag

I år er det 25 000 kr som er maksimalt grunnlag for fradrag for gaver til frivillige organisasjoner. Ved å registrere dine gaver/tiende til Betel, får du mulighet for å redusere skattbar inntekt med opptil 25 % av beløpet.

Maks fradrag får du om du gir minst 25 000 kr per år eller 2084 kr pr mnd. (Denne 25 % utgjør redusert skatt på 6250 kr, som du får igjen i skatteoppgjøret)

Ta gjerne kontakt

  • Oppdatere kontakt info
  • Opprette Avtalegiro
  • Juster eksisterende AvtaleGiro
  • Testamentariske gaver
  • 100% konfidensialitet

 

TROND INGE MIDLING

TROND INGE MIDLING

Administrativ leder

«Bring hele tienden til forrådshuset, så det kan finnes mat i mitt hus, og prøv meg på denne måten sier Herren, Allhærs Gud.
Da skal jeg åpne himmelens luker og øse ut over dere velsignelse i rikt mål.»

Mal 3,10

Vi tror på Bibelens prinsipp om tiende

som vi blant annet finner i Malki 3,10