Pinsemenigheten

Betel Trondheim

Ekstraordinært MENIGHETSMØTE

for våre medlemmer på Zoom tirsdag 29. juni kl. 19.00

Avstemming om kjøp av Festningsgata 2, Trondheim.

Det ser ut som at det kan åpne seg mulighet for Betel å kjøpe hele eiendommen der vår grunnskole (Tomasskolen) og barnehage (Småbergan) i dag leier av Forsvarsbygg.  Forsvarsbygg har besluttet å selge hele eiendommen på det åpne markedet og har fått en takst på 75M. Imidlertid har nå Trondheim Kommune erklært at de ønsker å benytte seg av sin forkjøpsrett til eiendommen, under forutsetning av at Betel i praksis samtidig kjøper eiendommen igjen av kommunen for å fortsette med privatskoledrift slik det er i dag. Det er sannsynlig at eiendommen på det åpne markedet ville blitt solgt for godt over takst. Totalt sett er det i dag godt over 8M i leieinntekter på eiendommen. Dermed ligger det godt til rette for en lønnsom drift av eiendommen. Vi tenker at sikkerhetsmessig er det svært lav risiko, da dette er en svært sentral eiendom i Trondheim og vil relativt lett kunne selges for minst 75M igjen på et senere tidspunkt dersom det skulle bli nødvendig. For nærmere informasjon, se saksdokumentet.

Når du logger inn på Zoom kommer du til venterommet. Siden det er valg minner vi om at dette er et medlemsmøte. Av sikkerhetshensyn må du identifisere deg med fullt navn, slik at vi  kan identifisere deg i venterommet før vi slipper deg inn på møtet. Det er kun én stemme per «innlogget medlem av Betel». Sitter flere medlemmer rundt en PC/Pad, telles derfor kun én stemme. Logg dere altså inn med en enhet hver.

Hvis du ønsker nærmere instrukser for hvordan du bruker Zoom anbefaler vi denne brukerveiledningen. Ta gjerne kontakt om noe er uklart, eller om du skulle ønske å teste ut dette med «Zoom» på forhånd.

Hjertelig velkommen
Hilsen Trond Inge Midling

l

Forhåndsregistrering

h

Saksliste

i

Saksdokument