Pinsemenigheten

Betel Trondheim

INFORMASJON OM MØTER OG COVID-19

I BETEL TRONDHEIM

OPPDATERT 14.04.2021

VI KAN NÅ SAMLES 100 PÅ HVERT MØTE

Nå kan vi endelig møtes til gudstjeneste igjen.

I tillegg til at vi nå kan være max 100 i salen under hvert møte, kommer vi kommer til å sende våre Gudstjenester direkte på Youtube: Betel Trondheim. Her finner du alle møtene siste året.

Vi håper alle har lyst til å samles atter en gang, enten det er i fellesskapet i kirken eller  hjemme i deres egne sofaer og bli med oss hver søndag kl.,1100 eller kl.1400 (engelsk).

Vi minner om at vi er her for akkurat deg. Trenger du eller dere en ekstra hånd i denne tiden, ikke nøl med å kontakte oss!

WE CAN NOW BE 100 IN EACH MEETING

We can finally meet again.

In addition to beeing max 100 people at each service, we will broadcast our services directly on Youtube: Betel Trondheim. Here you can find all the services from the last year.

We hope everyone will gather again either in the community or in their own sofas and join every Sunday at 11am or 2pm (English).

We also want to remind you that we are here for you. If you need an extra hand during this time, do not hesitate to contact us!

OPPDATERT 14.04.2021

VELKOMMEN TIL MØTE

Nå kan vi endelig åpne opp for 100 på hver gudstjeneste. Vi håper du tar med deg venner og familie og deltar i fellesskap igjen. Trykke på linken for å registrere deg

 

WELCOME TO SERVICE

We can finally open up for 100 people in each service. We hope you will bring your friends and family to join the community again. Click on the button to register.

 

OPPDATERT 14.04.2021

OPPDATERT INFORMASJON OM TILTAK

 

NHer er litt informasjon om tiltak vi gjør med tanke på koronasiruasjonen, slik den er i Trondheim nå.
Vi  gleder oss over at vi igjen kan samle oss i Guds Hus til lovsang og tilbedelse.
Men vi forholder oss til situasjonen i Norge og Trondheim. Noe av dette har vi praktisert hele tiden, og det fortsetter vi med. Dette er allment kjente forholdsregler angående håndsprit, avstandsregel, registrering med mer.
 1. Når du ankommer gudstjenesten vil du umiddelbart bli henvist til din plass av møtevertene. Annenhver rad vil være utilgjengelig. Du kan ikke vandre rundt i bygget, og barna skal sitte sammen med foreldrene/voksne helt til søndagsskolen begynner.
 2. Når gudstjenesten er over ønsker vi at alle forlater bygget uten å bli stående og prate med andre.
 3. Det blir dessverre ikke servert kaffe og kjeks i forbindelse med gudstjenesten.
 4. Vi vil heller ikke ha nattverd – hverken kl. 11 eller kl. 14.
 5. Det blir desverre ikke forbønn ved å kalle fram, men forbønn fra scenen. Dette praktiserer vi allerede. Og husk at det er Gud som helbreder.
 6. Under lovsangen må folk sitte på sine plasser.
 7. Søndagsskole blir gjennomført, da myndighetene presiserer at aktiviteter for barn er viktig å opprettholde så langt som mulig. Da i henhold til smittevernreglene.
Med dette i tillegg til å følge allerede etablert praksis er du hjertelig velkommen til gudstjeneste kl. 11 og kl. 14.
//
We are so exited about finally being able to worship the Lord together as a church! Here are some informations about precautions we are taking regarding the COVID-19 situation, as it is in Trondheim now.
We have practiced some of this all the time, and we will continue to do so. These are generally known precautions regarding hand disinfection, distance rules, registration and more.
 1. When you arrive at the service, you will be referred to your place by the ushers. Every second row will not be available. You can not walk around in the building, and the children must sit together with their parents/adults until the Sunday School starts.
 2. When the service is over, we want you to exit the building without standing and talking to each other.
 3. Coffee and biscuits will unfortunately not be served in connection with the service.
 4. We also will not have holy communion – neither at 11 or 14 o’clock.
 5. It will not be intercession by calling forward, but intercession from the stage. We already practice this, but it is emphasized here. An remeber that God is the healer.
 6. During the singing, people must sit in their seats and not stand.
 7. Sunday school is planned for, as the authorities emphasize that activities for children as far as possible are important to maintain. Then according to the infection-control rules.
With this in addition to following already established practice, you are most welcome to worship services at 11 and 14 o’clock.

Vi følger rådene til folkehelseinstituttet.
Trykk under for mer informasjon fra FHI.