INFO OG REGISTRERING

TIL MØTER I BETEL TRONDHEIM

SCROLL DOWN FOR ENGLISH

GUDSTJENESTER I BETEL

Endelig kan vi samles igjen i Betel. Vi åpnet opp til Gudstjenester i Betel f.o.m. 21.Juni 2020. 

Vi gleder oss til å se nettopp deg på møtene nå i sommer. Vi har møter hver søndag kl.1100 og kl.1400 (engelsk).

 

 

 

FINN DET MØTET DU VIL DELTA PÅ OG REGISTRER DEG HER

INFORMASJON

» Det er 200 plasser tilgjengelig, ifølge begrensingene for antall deltakere gitt av myndighetene.
» For å kunne delta på våre Gudstjenester kreves det oppmøteregistrering. Vi er pålagt dette for å kunne smittespore.
» Du finner link til registrering/billetter på vår kalender på vår nettside.
» Gjerne vis billetter når du kommer til Betel.
(Det er ikke nødvendig, men gjerne gjør det for å forenkle registreringen for møtevertene.)

HVORDAN DELTA PÅ GUDSTJENESTE?

For å melde deg på må du bestille billett (gratis). Det er viktig å møte opp tidlig til møtene for å unngå kø i registreringen.

Du finner link til billettene på vår kalender her.
Finn den Gudstjenesten du ønsker å delta i og trykk for å finne linken.

Se video under om hvordan å bestille billett.

Har du ikke mulighet til å komme likevel? Kontakt oss på tlf. 73 88 34 10 eller e-post: kontor@beteltrondheim.no. Dette er viktig da vi ønsker å frigi din plass til andre som ønsker å komme!

Har du noen spørsmål eller trenger hjelp til å bestille billett? Vi hjelper deg! Kontakt oss på tlf. 73 88 34 10 eller e-post: kontor@beteltrondheim.no.

FORHÅNDSREGLER
Vi setter stor pris på at dere bidrar med å ta forhåndsregler sammen med oss:
» Vask hender ofte
» Hold minst 1 meter avstand
» Bruk annenhver stol
» Berør inventar så lite som mulig
» Host og nys i albue eller papirtørkle
» Ikke bruk bakdøren da vi må ha full kontroll på hvem som er i huset.

Se under for video-forklaring på hvordan bestille billetter for Gudstjeneste!

SUNDAY SERVICES IN BETEL

Finally we can gather again in Betel. We are opening up for Sunday Services in Betel.

We have meetings every Sunday at 11am (norwegian) and 2pm (international).

Here you will find information about the opening of our church and how to register for Sunday Service.

CLICK HERE TO REGISTER FOR A SERVICE

INFORMATION

» In order to attend our Services, attendance registration is required. We are required to do this to be able to trace the infection.
» You will find links to register to the Services in our calender.

» If possible, show the tickets to the usher when you arrive Betel. This will make the registration much easier for the ushers.

 

HOW TO REGISTER FOR THE MEETING?

Don’t have the opportunity to come? Contact us on  73 88 34 10 or e-mail: kontor@beteltrondheim.no. This is important as we want to release your space to others who want to come!

Do you have any questions or need help booking your ticket? We will help you! Contact us on 73 88 34 10 or e-mail: kontor@beteltrondheim.no.

PRECAUTIONS
We appreciate you taking precautions with us:
» Wash hands often
» Keep at least 1 meter distance
» Use every other chair
» Touch objects in Betel as little as possible
» Cough and sneeze in elbow or paper towel
» Do not use the back door as we must have full control over who is in the house.

See below for video explanation on how to book tickets for the Sunday Service!

OPPDATERT kl.10.50, 11.05.2020

ÅPNING AV BETEL 21.JUNI

Myndighetene har fram til 15. juni satt en begrensning på at maksimalt 50 personer kan samles. Deretter åpner de etter planen for 200 personer.

Dette betyr at Betel tar sikte på at søndag 21. juni blir første mulighet for åpne gudstjenester i vårt bygg. Vi ser fram til den dagen med stor glede og forventning.

De alminnelige smittevernsregler om blant annet avstand på minimum én meter skal opprettholdes etter 15. juni også.

Fram til vi kan åpne Betel helt og fullt arbeider vi med våre online gudstjenester, som vi håper tjener til oppmuntring og støtte i en utfordrende tid.

 

OPPDATERT kl.10.00, 25.03.2020

Nye tiltak til over påske

Etter regjeringens bestemmelser vil Betel holdes stengt til 13.april. Alt av møteaktiviteter og arrangement er derfor avlyst i dette tidsrommet. Under vil du finne link til alle tiltakene regjeringen trår til i denne tidsperioden.

Selv om vi ikke kan møtes i Betel, ønsker vi å beholde fellesskapet via sosiale medier. Du finner oss på Facebook og Instagram!

Vi streamer Gudstjeneste live søndager kl.1100 på Youtube. Vi legger også jevnlig ut «Trosvitaminer for hverdagsliv» – korte snutter hvor hovedpastor Frank B. Erlandsen legger ut oppmuntrende og viktige ord for oss! Gå inn på vår Youtube-kanal, lik og abonner, og gjerne del videre!

 

 

 

OPPDATERT 19.03.2020

Trenger du noen å snakke med?

Ønsker du noen å samtale med? Vi er her for deg.

Vi har forståelse for at koronakrisen kan virke skremmende og at forskjellige konsekvenser av dette kan gjøre usikker. Derfor vil vi gjerne være til støtte og hjelp. 

 Skriv til oss på samtale@beteltrondheim.no og oppgi ditt telefonnummer så kontakter vår omsorgstjeneste deg. 

OPPDATERT kl.16.00, 13.03.2020

Ny oppdatering 

Vi avlyser alle møteaktiviteter i Betel til og med søndag 29.mars. Dette berører da også «Påsken i ord og toner» – 22. mars og «Mission Possible 20» – 27.-29. mars.

Angående alternativ for møter og gudstjenester skal staben i Betel kommende uke se på tekniske løsninger, som eventuelt kan brukes. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette.

Vi oppfordrer til bønn for land og folk og å praktisere tro i hverdagen og i hjemmet. La oss vise nestekjærlighet og omsorg for mennesker som trenger hjelp. Gruppene i Betel LIFE kan møtes i hjemmene. Vis hensyn FHIs anbefalinger.

For menighetens syke, eldre og andre i risikogrupper som trenger kontakt og hjelp til innkjøp, se kontaktinfo

Utgiftene i Betel er tilsvarende som vanlig, men inntektene går ned uten møtepunkter.  Angående økonomi og gaver til Betel henstiller vi derfor våre medlemmer og venner å bruke VIPPS 70700. Avtalegiro er også mulig å opprette, se link under.

Følg med her og på vår sosiale media for nye oppdateringer.

Update

We cancel all meeting activities in Bethel until Sunday, the March 29. This also includes «Påsken i ord og toner» – March 22 and «Mission Possible 20» – March 27.-29.

As far as alternatives for meetings and services are concerned, the Bethel staff will next week look at technical solutions, that may be used.  We will return with more information on this.

We encourage to prayer for our country and the people and to practice faith in everyday life and at home. Let’s show charity and care for people who need help.  The groups in Bethel LIFE can meet in the homes.  Show then consideration according to FHI’s recommendations.

For the church’s sick, elderly and others in risk groups who need contact and help with purchasing, see contact info.

Expenditure in Bethel is similar to normal, but revenue goes down without meeting points. Concerning the finances and gifts for Bethel, we therefore recommend our members and friends to use our VIPPS 70700. It’s also possible to give through avtalegiro 

OPPDATERT kl.10.00, 12.03.2020

Vi ønsker å unngå spredning av koronavirus

Vi følger rådene til Folkehelseinstituttet, stiller oss solidarisk med resten av landet og deltar i den nasjonale dugnaden for så langt som mulig å unngå spredning av koronaviruset.

Det betyr at alle offentlige arrangement og møter i Betel er avlyst i helgen 13.-15. mars. Dette gjelder både Enjoy og Unite på fredag og begge gudstjenestene på søndag.

Formiddagstreff er også avlyst 18.mars og 01.april. 

 

We want to avoid the spread of coronavirus

We follow the advice of Folkehelseinstituttet (The National Institute of Public Health), stand in solidarity with the rest of our country and participate in the national efforts to as far as possible prevent the spread of the corona virus.

This means that all public events and meetings in Bethel Church are cancelled the coming weekend from 13.-15. of March. This concerns Enjoy as well as Unite on Friday and both services on Sunday.

Formiddagstreff (The Senior’s Meetings) on the 18th of March and the 1st of April are also both cancelled.

Vi følger rådene til folkehelseinstituttet.
Trykk under for mer informasjon fra FHI.