INFORMASJON OM MØTER OG COVID-19

I BETEL TRONDHEIM

OPPDATERT 21.08.2020

ENDRING AV OPPMØTEREGISTRERING

Nå har Betel Trondheim vært åpen for Søndagsmøter i ca. en måned. Det er vi så takknemlige for.

Vi går nå bort ifra forhåndsbilletter. Du trenger derfor ikke å melde deg på møtet i forkant. Nå gjør vi innsjekk i døren.

Vi gleder oss til å se deg på møtene!

UPDATED 21.08.2020

CHANGE OF ATTENDANCE REGISTRATION

Betel Trondheim has been open for Sunday meetings for approx. one month. We are so grateful for that.

We are now moving away from advance tickets. You therefore do not need to register for the meeting in advance. Now we check in at the door.

We look forward to seeing you at the meetings!

OPPDATERT kl.10.50, 11.05.2020

ÅPNING AV BETEL 21.JUNI

Myndighetene har fram til 15. juni satt en begrensning på at maksimalt 50 personer kan samles. Deretter åpner de etter planen for 200 personer.

Dette betyr at Betel tar sikte på at søndag 21. juni blir første mulighet for åpne gudstjenester i vårt bygg. Vi ser fram til den dagen med stor glede og forventning.

De alminnelige smittevernsregler om blant annet avstand på minimum én meter skal opprettholdes etter 15. juni også.

Fram til vi kan åpne Betel helt og fullt arbeider vi med våre online gudstjenester, som vi håper tjener til oppmuntring og støtte i en utfordrende tid.

 

OPPDATERT kl.10.00, 25.03.2020

Nye tiltak til over påske

Etter regjeringens bestemmelser vil Betel holdes stengt til 13.april. Alt av møteaktiviteter og arrangement er derfor avlyst i dette tidsrommet. Under vil du finne link til alle tiltakene regjeringen trår til i denne tidsperioden.

Selv om vi ikke kan møtes i Betel, ønsker vi å beholde fellesskapet via sosiale medier. Du finner oss på Facebook og Instagram!

Vi streamer Gudstjeneste live søndager kl.1100 på Youtube. Vi legger også jevnlig ut «Trosvitaminer for hverdagsliv» – korte snutter hvor hovedpastor Frank B. Erlandsen legger ut oppmuntrende og viktige ord for oss! Gå inn på vår Youtube-kanal, lik og abonner, og gjerne del videre!

 

 

 

OPPDATERT 19.03.2020

Trenger du noen å snakke med?

Ønsker du noen å samtale med? Vi er her for deg.

Vi har forståelse for at koronakrisen kan virke skremmende og at forskjellige konsekvenser av dette kan gjøre usikker. Derfor vil vi gjerne være til støtte og hjelp. 

 Skriv til oss på samtale@beteltrondheim.no og oppgi ditt telefonnummer så kontakter vår omsorgstjeneste deg. 

OPPDATERT kl.16.00, 13.03.2020

Ny oppdatering 

Vi avlyser alle møteaktiviteter i Betel til og med søndag 29.mars. Dette berører da også «Påsken i ord og toner» – 22. mars og «Mission Possible 20» – 27.-29. mars.

Angående alternativ for møter og gudstjenester skal staben i Betel kommende uke se på tekniske løsninger, som eventuelt kan brukes. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette.

Vi oppfordrer til bønn for land og folk og å praktisere tro i hverdagen og i hjemmet. La oss vise nestekjærlighet og omsorg for mennesker som trenger hjelp. Gruppene i Betel LIFE kan møtes i hjemmene. Vis hensyn FHIs anbefalinger.

For menighetens syke, eldre og andre i risikogrupper som trenger kontakt og hjelp til innkjøp, se kontaktinfo

Utgiftene i Betel er tilsvarende som vanlig, men inntektene går ned uten møtepunkter.  Angående økonomi og gaver til Betel henstiller vi derfor våre medlemmer og venner å bruke VIPPS 70700. Avtalegiro er også mulig å opprette, se link under.

Følg med her og på vår sosiale media for nye oppdateringer.

Update

We cancel all meeting activities in Bethel until Sunday, the March 29. This also includes «Påsken i ord og toner» – March 22 and «Mission Possible 20» – March 27.-29.

As far as alternatives for meetings and services are concerned, the Bethel staff will next week look at technical solutions, that may be used.  We will return with more information on this.

We encourage to prayer for our country and the people and to practice faith in everyday life and at home. Let’s show charity and care for people who need help.  The groups in Bethel LIFE can meet in the homes.  Show then consideration according to FHI’s recommendations.

For the church’s sick, elderly and others in risk groups who need contact and help with purchasing, see contact info.

Expenditure in Bethel is similar to normal, but revenue goes down without meeting points. Concerning the finances and gifts for Bethel, we therefore recommend our members and friends to use our VIPPS 70700. It’s also possible to give through avtalegiro 

OPPDATERT kl.10.00, 12.03.2020

Vi ønsker å unngå spredning av koronavirus

Vi følger rådene til Folkehelseinstituttet, stiller oss solidarisk med resten av landet og deltar i den nasjonale dugnaden for så langt som mulig å unngå spredning av koronaviruset.

Det betyr at alle offentlige arrangement og møter i Betel er avlyst i helgen 13.-15. mars. Dette gjelder både Enjoy og Unite på fredag og begge gudstjenestene på søndag.

Formiddagstreff er også avlyst 18.mars og 01.april. 

 

We want to avoid the spread of coronavirus

We follow the advice of Folkehelseinstituttet (The National Institute of Public Health), stand in solidarity with the rest of our country and participate in the national efforts to as far as possible prevent the spread of the corona virus.

This means that all public events and meetings in Bethel Church are cancelled the coming weekend from 13.-15. of March. This concerns Enjoy as well as Unite on Friday and both services on Sunday.

Formiddagstreff (The Senior’s Meetings) on the 18th of March and the 1st of April are also both cancelled.

Vi følger rådene til folkehelseinstituttet.
Trykk under for mer informasjon fra FHI.