Tentro starter 21. august 2020

Tentro er et frikirkelig konfirmasjonsalternativVi bekrefter ikke en barnedåp, men gir heller tenåringene et solid grunnlag for å ta et eget valg.

Meld deg på
Hva er Tentro?
Tentro er et nasjonalt opplegg for frikirker i Norge. Alle avdelinger har ledere som har vært på Tentro-kurs i Oslo. Tentro er åpent for alle og det stilles ingen krav til elevenes kirkebakgrunn eller dåpssyn.
Hvordan ser Tentro i Betel ut?

• Vi samarbeider med Salt Trondheim.
• Ledere fra Betel og Unite kommer til å være involvert som lærere under året.
• En Tentro-samling varer i 1t 15min og inneholder både lek, moro og undervisning.
Samlingene holdes i Betel.
• Vi sender ut påminnelser før hver samling på SMS til både foreldre og elever.

Hva skjer i løpet av året?

• Det er undervisning annenhver fredag.
• Elevene deltar på noen obligatoriske møter – stort sett ungdomsmøter som starter rett etter Tentro er ferdig.
• I løpet av kursåret blir det også lagt opp til to turer, én bli-kjent-tur og én ikke-obligatorisk tur til London – økonomi og informasjon om dette kommer senere.
• Vi avslutter med høytidsmøtet. Dette møtet får elevene være med på å prege – både med sine innspill og bidrag. Vi tar høyde for det kommer folk som ikke er vant med kirke.

Hva koster det?

Kurset koster kr. 600,- og går med til å dekke kursmateriale, lisens og medlemskontigent. Bli-kjent-tur og tur til London kommer i tillegg. Gruppen blir meldt inn som en lokal Tentro-gruppe, som gjør at vi får statsstøtte for hver elev. Ved påmelding samtykker dere til dette.

Når er første samling og høytidsgudstjenesten ?

Første samling for elever er fredag 21. august 2020 kl. 18:00 – 19:15 i Betel.
Høytidsgudstjenesten er lørdag 1. mai 2021 kl. 11:00 – 12:30 i Betel

Hvordan er samlingene lagt opp?

Tentro konfirmasjon er et opplegg som tar tak i din hverdag og virkelighet som tenåringer, og knytter dette opp mot tro. Samlingene er bygd for å gi deg opplevelser, oppdagelser og inntrykk, ikke bare skoletimer, som du kanskje frykter når du hører ordet ”undervisning.” Det blir deltagelse og aktivitet som engasjerer deg, sammen med virkemidler som er hentet fra din hverdag. Du får se filmklipp du kjenner igjen, musikk fra hitlistene, bilder, illustrasjoner og fortellinger, leker og konkurranser som gjør at du får en god forståelse av det aktuelle temaet, og at du opplever det som relevant for deg!
Du vil kanskje bli overrasket over hvor mange elementer fra din hverdag som kan knyttes opp mot nettopp tro og Bibel.
“Gjennom å oppleve og å oppdage vil vi hjelpe tenåringer å komme på sporet av hva som er deres oppdrag i livet!”

Hvilke temaer taes opp?

Noen av temaene for konfirmasjon-samlingene er:
1. Bli kjent
2. Gud “snapper” deg
3. En Gud her nede
4. Hvorfor kom Jesus?
5. Den hellige ånd – vår hjelper
6. Bønn – om å prate med Gud
7. Bibelen
8. Etterfølgelse – Point of no return
9. “Speil, speil på veggen der” – om påvirkning
10. Sex og kjærester – hva har Gud med det å gjøre?
11. Kirken – I <3 my church
12. “Pay it forward” – om å gi det videre
13. En urettferdig verden
14. Din fortelling
15. Hva nå?

Kontakt oss på epost eller telefon om du har spørsmål.