Velkommen!

– kirke med trivsel og glede

Kalender

Musikkafe

LED 19

Sammen19

JesusKvinner

Lovsangskveld

Hallovenn

Gudstjeneste BETEL 11

Søndagsskole og norsk gudstjeneste.
Søndager kl. 11

Gudstjeneste BETEL 14

Søndagsskole og engelsk gudstjeneste.
Søndager kl. 14

Gudstjeneste BETEL 13

Familiegudstjeneste på norsk/engelsk.
Noen søndager kl. 13 (ingen søndagsskole)

UNITE

Ungdomsmøter
Fredager kl. 19:30

Bønn og bibelundervisning

Tirsdager kl. 17:00-18:30 på engelsk

Betel LIFE

Bli med i en av våre smågrupper som samles i hjemmene.

Alphakurs

Vi arrangerer Alphakurs; en mulighet til å utforske livets store spørsmål.

Musikkafe

– hvilepuls og godt fellesskap. Noen lørdager kl. 14:30 (se kalender)

Pinsemenigheten Betel Trondheim