Vedlikehold pågår

Vi lager ny nettside og planlegger å ha klar den nye siden innen 20. september.

Se kalenderen

Meld deg på nytt Alphakurs som starter 24. september. Last ned brosjyren her.

Gi en gave til menighetens arbeid

Se månedsnytt

Påmelding til TenTro

https://www.facebook.com/beteltrh