Bønnemøter

Hver mandag er det bønnens time fra 17.15-19.00 oppe på solsikkerommet, 2.etg.

Hver tirsdag er det bønnemøte fra kl. 16.00-18.00 i storsalen. Først er det en time med stille tid og individuell bønn og deretter er det veksling mellom lovsang og bønn for felles temaer. Disse bønnemøtene ledes på engelsk.

Bønn
Om torsdagene er det bibelstudie. Se vår kalender for kommende arrangementer.