Bønnemøter

Hver tirsdag er det bønnemøte fra kl. 16.00-18.00 i storsalen. Først er det en time med stille tid og individuell bønn og deretter er det veksling mellom lovsang og bønn for felles temaer. Disse bønnemøtene ledes på engelsk.

Hver tirsdag og torsdag kl 07 – 08 er det morgenbønn ledet av Raymond Larsen.

Bønn
Om torsdagene er det bibelstudie. Se vår kalender for kommende arrangementer.